Över 100 år!

År 2010 kommer Kronoby Sångkör att fira sitt 120-årsjubileum. Redan år 1887 lär sångintresserade kronobybor ha sjungit vid olika tillställningar men kören bildades officiellt år 1890, en kort tid efter att Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening grundats och fungerade några år som ungdomsföreningens sångkör. Folkskolläraren August Jakobsson var körens första dirigent. Sångkören deltog i Svenska folkskolans vänners sångfest i Helsingfors 1895 och i Åbo 1897. Då leddes kören av kantor Alfred Lybäck och sångarna tilldelades vid båda festerna pris för sina prestationer. Sedan dess har det blivit många sångfester, både lokala och lands-omfattande. Körmedlemmarna har varit med om intressanta sångarresor både i Sverige och i hemlandet, senast år 2008 på Åland med kören Triolen som värd. Kören har under sina 120 år letts av fjorton dirigenter. Det har funnits kortare perioder, t.ex. under krigstiden då sångarna samlats mera sporadiskt men sedan 1976 då Sven-Olof Ray övertog dirigentskapet har körverksamheten pågått utan avbrott. Sven-Olof Ray och hans efterträdare Ing-Maj Krook ledde kören under många år. Följande dirigent var Maria Timoshenko och körens nuvarande ledare är Tobias Elfving. Detta verksamhetsår har kören drygt trettio sångare, av vilka sex stycken är nya för i år. Birgitta Storvall har under många år fungerat som körens ordförande. 120-årsjubileet kommer att firas med en konsert den 2 maj och repertoaren inövas under detta verksamhetsår. Det blir sånger från olika perioder i körens historia, bl.a. inövas ett par sånger som sjöngs på de första sångfesterna, som kören deltog i. Tobias Elfving har även arrangerat några bekanta barnvisor till konserten. Det har förflutit många år sedan kören bildades, sångare har gått och nya kommit i deras ställe. Många av sångarna har varit med i tiotals år, kanske just därför att körsång sägs bidra till mänskans välbefinnande. Den förenar, skapar vänskap och förgyller både vardag och fest.